AVGcheckUP®

“we zijn al bezig met de implementatie van de nieuwe Privacywetgeving, maar waar staan we nu?”

 

Veel organisaties die bezig zijn met AVG hebben de vraag: “we zijn al bezig met de implementatie van de nieuwe Privacywetgeving, maar waar staan we nu?”

Voor onderwijsorganisaties die al bezig zijn met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en al een zeker volwassenheidsniveau hebben bereikt, is het doen van een AVGcheckUP® de ideale manier om zichtbaar te maken of er sprake is van compliance met de AVG.

Verantwoordingsplicht en het aantonen ervan is binnen de AVG een belangrijk principe geworden. Door het doen van de AVGcheckUP heeft u in één rapport een duidelijk verslag van waar uw organisatie staat en waar eventuele gaten zitten die nog moeten worden gedicht.

De AVGcheckUP® kent 4 stappen :

1. Selecteer een team
2. Uitvoeren van de Privacy Risico Scan®
3. Rapportage
4. Bespreken van de rapportage

Het gehele proces wordt begeleid door één van onze coaches die optreedt als uw vraagbaak voor de uitvoering van het proces.

Onze opzet is gebaseerd op principes die hun oorsprong hebben in het kwaliteitsmanagement. Ons doel is u te ontzorgen door de procesbegeleiding over te nemen en de zelfredzaamheid bij implementatie te vergroten.

Stap 1: Selecteer een team
Het traject begint met het selecteren van een team dat met elkaar de Privacy Risico Scan® gaat doorlopen. Dit team bestaat bij voorkeur uit de hoogste directieleden, verant-woordelijken voor processen van gegevensverwerking, HR medewerkers, technische mensen (IT) en informatiebevei-ligingsdeskundigen, indien in uw organisatie aanwezig.

Stap 2: Uitvoeren van de Scan
Tijdens de scan-sessie zal het geselecteerde team met elkaar de vragen, zichtbaar op een groot scherm, bespreken om tot een antwoord te komen. Alle vragen zijn in multiple choice.

De Privacy Risico Scan® is een adaptieve online vragenlijst die bestaat uit circa 1.600 meetpunten. Afhankelijk van het antwoord dat u geeft, komt een volgende passende vraag in beeld. Uw coach van myPrivacySolutions zal u gedurende de hele sessie uitleg geven en het proces toelichten.

Na afloop van de circa 4 uren durende sessie zal iedereen zich bewust zijn van de impact die Privacy met zich mee brengt.

Stap 3: Rapportage
Binnen een week na de scan ontvangt u een zeer gedetailleerd rapport dat exact aangeeft waar de organisatie nu staat en welke verbeteringen er per onderdeel mogelijk zijn.

Stap 4: Bespreken van de rapportage
Het uitgangspunt van de AVGcheckUP® is inzicht te geven in waar uw organisatie staat. Vanzelfsprekend is dat we u bijstaan in uw volgende stap. De rapportage zal op locatie worden besproken.

Het resultaat
Het implementeren van de AVG is een veranderingsproces en veranderen kost tijd, geld en aandacht. Doelgericht veranderen helpt om kosten te besparen en de focus te leggen op wat echt belangrijk is. De rapportage van de AVGcheckUP® stelt u in staat om uw aandacht te richten op de grootste risico’s. En mocht u extra bijstand nodig hebben, dan is onze coaching/support zeker een optie.

Meer informatie?

Voor meer informatie, download onze folder betreffende het product AVGcheckUP®.

Indien u specifieke vragen heeft, dan kunt u ons bereiken via email: info@privacyinonderwijs.nl of via 06-54362268.

(c) 2016-2020 PrivacyInOnderwijs.nl | PrivacyInOnderwijs.nl is een onderdeel van myPrivacySolutions BV